U lokalnoj samoupravi

GO SDP Kutina djeluje u Gradskom vijeću Grada Kutine od 2013. godine kao pozicija. Klub vijećnica i vijećnika SDP-a broji 5 vijećnika uključujući Predsjednika Gradskog vijeća. Od 2013. godine imamo svog Gradonačelnika.

Andrija Rudić

Andrija RudićGradonačelnik

Dara Bursik

Gradska vijećnica

Miodrag Mišljen

Gradski vijećnik

Drago Bojić

Predsjednik gradskog vijeća

 

Drago Šivak

Drago ŠivakGradski vijećnik

Krešimir Miklić

Krešimir MiklićGradski vijećnik

Članovi mjesnih odbora po naseljima:

MIKLEUŠKA (3/5):
Dušanka Bogdanović
Dragan Vlahović
Đorđe Kovačević

SELIŠTE (2/5):
Ana Štajdohar
Lazar Ristić

KUTINICA (5/5):
Danijela Abramović
Aleksandar Bunčić
Petar Abramović
Slobodan Vujnović
Milan Bunčić

KRAJIŠKA KUTINICA (5/5):
Branko Turčinović
Ilija Abramović
Novica Rakić
Milivoj Delić
Mirko Škorić

BRINJANI (2/5):
Dubravko Trbojević
Miroslav Lukač

STUPOVAČA (1/5):
Vida Radošević

MIŠINKA (1/5):
Branko Labik

GOJLO (1/5):
Dario Vujanović

BATINA (1/5):
Mirko Ugarković

HUSAIN (3/9):
Damir Leško
Melita Radočaj Mašić
Milka Mikulić

ZBJEGOVAČA (4/5):
Kristijan Erendić
Dragutin Knežević
Ivanka Nemec
Mirjana Dobrić

ILOVA (1/7):
Manuel Feltrin

BANOVA JARUGA (4/7):
Marko Perinović
Monika Lapatalo
Nenad Jakić
Barbara Mrkić

JAMARICE (2/5):
Ivan Labaš
Ivica Risek

MEĐURIĆ (4/7):
Zlatko Stjepanek
Josip Horčićka
Ladislav Vaniček
Jaroslav Šoufek

REPUŠNICA (3/9):
Drago Šivak
Stjepan Bosak
Marina Barbarić

RADIĆEVA – KUTINA (3/9):
Sreto Petković
Lidia Neznanović
Ivan Čedermas

RADNIČKO NASELJE (1/5):
Valentino Šlibar

KUTINA (4/11):
Miodrag Mišljen
Jasminka Molnar
Zdravko Has
Ina Grgić Pomper

Andrija Rudić

Andrija RudićGradonačelnik