Nezadovoljni organizacijom hitne službe

Aktualno, Press 13. travnja 2016

»SDP Grada Kutine nezadovoljan je organizacijom hitne službe u Kutini ali i cjelokupnog zdravstva što je pokazala i provedena
peticija među građanima», rekao je na današnjoj konferenciji za novinare potpredsjednik kutinske GO SDP-a, Joža Cerovec.

Nastavno na pismo gradonačelnika Kutine Andrije Rudića upućeno prema Ministarstvu zdravlja članovi stranke smatraju da se i  Županija kao osnivač Doma zdravlja u Kutini u čijem je sjedištu i centar za Hitnu pomoć kojemu Kutina pripada mora uključiti u rješavanje ovoga pitanja u korist Kutinčana. Zatvorena vrata hitne pomoći na koja Kutinčani često nailaze posljedica su preustroja odnosno nove mreže hitne medicinske pomoći kojim su Kutinčani oštećeni i što je već nekoliko godina problem koji građani svakodnevno osjete na svojoj koži. Gradska vijećnica SDP-a Dara Bursik smatra da su pacijenti zakinuti jer su
prepušteni dežurnom telefonu i dispečeru u Sisku: «Područje našeg grada je razvedeno u krug od 50 km i kad tim ode na
intervenciju primjerice u Janja Lipu ili Krajišku Kutinicu povratak u Kutinu traje prilično dugo, a za to vrijeme često se
desi da moraju s pacijentom produžiti odmah za bolnicu te se hitna nađe zaključana na sat i pol do dva sata. Za to vrijeme
pacijenti se snalaze kako znaju. Uz to imamo i kemijsku industriju što znači povećanu opasnost od nesreća i ne moramo biti
stručnjaci da znamo koliko je bitno da u tim situacijama imamo odmah stručnu medicinsku pomoć, a ne čekati da se nesreća desi».

SDP-ovci traže od župana Ive Žinića da održi svoja predizborna obećanja odnosno riješi ovaj problem i osigura Kutinčanima
primjeren standard hitne medicinske zaštite što uključuje povećan broj T1 timova. Predsjednik Gradskog vijeća i član SDP-a
Drago Bojić dodaje kako položaj Kutine u strateškom i prometnom smislu, te po broju stanovnika, ukazuje na nužnu potrebu
osiguravanja adekvatnih uvjeta zdravstvene zaštite njenih građana.

»Ako gledamo organizaciju zdravstva i nivo zdravstvene zaštite u Kutini u zadnjih 30-tak godina onda vidimo da je rapidno pao
broj specijalista, da je dijagnostika spala na manje od 50% onoga što smo imali 70-tih godina i Kutini i s tim se ne možemo
složiti. Zato tražimo da se zdravstvo za građane Kutine organizira na nivou koji je nužan i koji je minimum zdravstvenih standarda».

SDP-ovci zaključuju kako Grad Kutina sam ne može riješiti taj problem, ali u suradnji s nadležnima Županijom i državom nada
se iznalaženju kvalitetnog rješenja problema koji se tiče svih građana Kutine.